Kunstgruppen "KUNSTUDSTILLINGEN" - fremmer aktiviteter inden for kunst og kreativitet og formidler kunst til støtte for humanitære formål.

HOME
MEDLEMSFORDELE
Gratis medlemskab - ingen forpligtelser - ingen mødepligt  - lån af Klintebjerg Galleri lokaler - udstilling i galleriet -  udstilling på kunstgruppens hjemmeside - store rabatter – med i nyhedsbreve – brug af galleriets kontaktflade, m.m.
 - og så skal det i øvrigt være så enkelt og så nemt som muligt at være medlem.

MEN VIGTIG ER DET AT
:
Blot som passivt medlem af kunstgruppen
"KUNSTUDSTILLINGEN" er du med til at bakke op om galleriets humanitære aktiviteter.

Skulle du ha' lyst og energi til at gøre mere og har du ideer til andre aktiviteter med samme formål - så kontakt venligst galleriet så din og min indsats kan blive koordineret.

 
FOR DE AKTIVE KUNSTNERE
Medlemmer der ønsker at bruge galleriet aktivt
Der tilbydes medlemmer store rabatter* ved brug af Klintebjerg Galleri faciliteter.
*
Med stor rabat menes så vidt muligt til kostprisen.
 
For kunstgruppens medlemmer tilbydes:
Lokaler - Kurser - Undervisning - Materialer - Gæsteundervisere - m.m.
 
For kunstgruppens udstillere tilbydes: 
Udstilling i galleriet - udstilling på hjemmesiden - stor kontaktflade - fremstilling af brochure, plakater, visitkort, m.m.
Kontakt Klintebjerg Galleri for et uforpligtende tilbud på den udstillerpakke du har brug for.


Donation til skleroseforeningen Rosenliv

 

 

Copyright © 2001 af art-creative. Alle rettigheder forbeholdes. Sidst opdateret: 07. juli 2016 23:05:12 +0200
Enhver gengivelse og kopiering af koncept, ideer og billeder fra dette web-sted uden skriftlig tilladelse, er en overtrædelse af:
Lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 30. juni 2004, med de ændringer,der følger af lov nr. 1440 af 22. december 2004.
Der tages forbehold for eventuelle utilsigtede fejl, løbende ændringer af navne, priser, tider og hændelser der ikke kunne forudses.