Kunstgruppen "KUNSTUDSTILLINGEN" - fremmer aktiviteter inden for kunst og kreativitet og formidler kunst til støtte for humanitære formål.

HOME
DONATIONER
Ved at være medlem af kunstgruppen "KUNSTUDSTILLINGEN" bakker du op om galleriets humanitære aktiviteter.
Klintebjerg Galleri er aktiv med flere humanitære aktiviteter og du er selvfølgelig velkommen til at være aktiv deltager - eller for den sags skyld selv starte nogle helt nye.
Men inden du går i gang, vil jeg bede dig om først at kontakte galleriet, for en mulig koordinering af en fælles indsats.

 

Jeg har været og er stadig i tvivl om hvordan den skal fungere - altså det med donationer.
I første omgang vil jeg gøre sådan her:

1. Kun godkendte donationer udstilles på facebook og på Kunstudstillingens hjemmesiden
2. Donationer der tilbydes skal være fra de bedste og nyeste værker - ikke noget man bare skal af med.
3. Kun godkendte donationer kan tilbydes til humanitære projekter.
4. Noget for noget. Alle godkendte donationer bliver, med giver og modtager og formidler, promoveret maksimalt gennem alle tænkelige medier.

Censurkomiteen består foreløbig kun af undertegnede. For godkendelse er navn eller status ikke afgørende. Det er værkets kvalitet og salgbarhed der bestemmer om det kan blive optaget i gruppen af donatorer.

Selvfølgelig er det bedst med en total donation. Men en mindstepris der går til kunstneren er også muligt - altså såfremt mindsteprisen er sat lavt i forhold til værkets reelle markedspris. (vurderes af Censurkomiteen).

Alle kan søge om at donere et eller flere af sine værker - send foto og beskrivelse til: kunstudstillingen@gmail.com
Alle kan blive medlem af kunstgruppen ”Kunstudstillingen” ved blot at sende en E-mail med anmodning.

Dette her er en opstart og der kan der ændres på alt. 
Bortset fra en ting - nemlig at formålet altid vil være at få de højeste priser for de bedste donationer, givet til humanitære organisationer.
Så - kære kunstner - kom på banen og indsend forslag til din donation.

Kunstgruppen "Kunstudstillingen" er oprettet og fungere som støttegruppe til Klintebjerg Galleris humanitære aktiviteter, som blandt andet er donationer til humanitære organisationer.
Aktive medlemmer af kunstgruppen tilbydes rabatter og service gennem galleriet - se meget mere på hjemmesiden.

Den humanitære kunstgruppe ”Kunstudstillingen” har gennem flere år doneret over 34 værker og aktiviteter - KLIK HER. 
Forslag til nye organisationer er altid velkommen - send en mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2001 af art-creative. Alle rettigheder forbeholdes. Sidst opdateret: 07. juli 2016 23:05:11 +0200
Enhver gengivelse og kopiering af koncept, ideer og billeder fra dette web-sted uden skriftlig tilladelse, er en overtrædelse af:
Lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 30. juni 2004, med de ændringer,der følger af lov nr. 1440 af 22. december 2004.
Der tages forbehold for eventuelle utilsigtede fejl, løbende ændringer af navne, priser, tider og hændelser der ikke kunne forudses.