Kunstgruppen "KUNSTUDSTILLINGEN" - fremmer aktiviteter inden for kunst og kreativitet og formidler kunst til støtte for humanitære formål.

HOME

Kontakt undertegnede for eventuelt medlemskab og oplysninger i øvrigt.

Benyt venligst denne kontaktadresse: kunstudstillingen@gmail.com

 

Billedkunstner &  Exam. kunstterapeut
John Bonnesen Wolff
Klintebjergvej 150
Klintebjerg
5450 Otterup
Tlf.: 6590 6648
Mob: 2272 2699

E-mail:
klintebjerggalleri@gmail.com

Hjemmeside:
www.klintebjerggalleri.dkMedlem af:
- Fyns Grafiske Værksted
- Fyns Billedkunstnerværksteder
- Kunstgruppen "KUNSTUDSTILLINGEN"

 
John Bonnesen Wolff gennemførte i 1992 Den Fri Kunstskole og senere Den Ny Kunstskoles treårige kunstuddannelse i Odense.
Har undervist kunstmaling på Den Ny Kunstskoles aftenskolehold.
Blev i 1995 uddannet som Exam. Kunstterapeut ved Institut For Kunstterapi, Ulriksholm Slot.
Gennem flere år har John Bonnesen Wolff udstillet og solgt fra div. gallerier, kunstforeninger, gruppe og separatudstillinger.
Desuden underviser og afholder John Bonnesen Wolff kurser hvor kunst og kunstterapi indgår i en større sammenhæng.
Fra 2002 til 2007 har John Bonnesen Wolff hvert år været medansvarlig og arrangør af KUNSTMESSEN i Odense Crongress Center.- Danmarks første og største frie kunstmesse.

 

 

Copyright © 2001 af art-creative. Alle rettigheder forbeholdes. Sidst opdateret: 04. februar 2017 23:30:08 +0100
Enhver gengivelse og kopiering af koncept, ideer og billeder fra dette web-sted uden skriftlig tilladelse, er en overtrædelse af:
Lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 30. juni 2004, med de ændringer,der følger af lov nr. 1440 af 22. december 2004.
Der tages forbehold for eventuelle utilsigtede fejl, løbende ændringer af navne, priser, tider og hændelser der ikke kunne forudses.