BOG
RETUR TIL KUNSTTERAPI

Bogen er på 85 sider. KLIK på "FREM" og "TILBAGE" for skifte sider.

TILBAGE

FREM

 

BEMÆRK: Bogens øvrige sider er for tiden under revision og er umiddelbart ikke tilgængelige.


INDHOLD
FORBEREDELSE
Annonce.
Brochure.
Tilmelding.
Fysiske forudsætninger.
MØDE  1
Introduktion.
Empatisk.
Assertiv.
MØDE  2
Følelser.
C.G.Jungsbevidstheds-
model.
Persona.
Jeget.
Skyggen.
Modsatkønnethed.
Anima-Animus.
Selvet.
Individuation.
MØDE 3
Positive og
negative
forældre.
Maler-
processen.
De indre
forældre.
Faser i den
kreative proces.
MØDE 4
Evaluering.
Kriser.
Drømme.
Projektioner.
Overføringer.
MØDE 5
Fællesmaleri.
Evaluering.
Kropssignaler.
MØDE 6
Det psykiske
skjold.
Evaluering.
Formel konflikt.
Kompleks.
Konflikt
Terapeutens rolle.
MØDE 7
Livsroller
Evaluering
Myter
Arketyper
Heltens rejse
Død og
genfødsel
Livskriser
Alkymi
MØDE 8
Evaluering
Konklusion
AFSLUTTENDE
BEMÆRKNINGER

LITTERATUR-
LISTE