HOME

Hvorfor tilmelding til denne familieportal?

Du kan fx sammenligne din side her på portalen med det brev du aldrig får skrevet - den dagbog over begivenheder du aldrig føre - det du aldrig får sagt - det du aldrig når at få fortalt - det du aldrig får vist.

Du er vigtig!
Lad være med at tro at du ikke er interessant nok for andre - FOR DET ER DU - og det er fuldstændig ligegyldig om du selv syntes at du er noget særligt eller ikke. Dine efterkommere - dine børn - dine børnebørn - vil meget gerne bare vide hvem du er. Ligesom du selv kunne være interesseret i at vide mere om dine forfædre og din familien i øvrigt - også ligegyldig om de var eller er noget særligt eller ej.

På din side her i denne familieportal giver dig en enestående mulighed for at dokumentere og fastholde viden der ellers ville været gået tabt.
Du kan nemt og ganske gratis få en side hvor dine børn, børnebørn, familie og bekendte for altid vil kunne se hvem du er og hvem du var.

Se også her hvorfor det er så vigtigt at du også bidrager til denne hjemmeside.
Et interview med min tante Else som havde en masse spændende at fortælle.
Men desværre er det for sent. Min tantes sind befinder sig nu i en anden verden. KLIK HER

- Jo flere der er med i portalen - jo mere fantastisk bliver den.

Hjemmesidens vigtigste missioner:
  • Skabe og vedligeholde forbindelser familiemedlemmerne i mellem.
  • Linke til alle hjemmesider og oplysninger der vedrøre din nærmeste familie.
  • Fremvise dine egne data, fotos, video o.m.a.
  • Oprette mindesider om familiemedlemmer - inden vigtig viden går tabt.
  • Dele viden om din familie med dine børn, børnebørn, familie og slægt.
  • Bevare alle dine og slægtens data for altid til dine efterkommere.
  • At vise et specielle udvalgte fotos med historisk værdi.
BEMÆRK VENLIGST: Denne familieportal er IKKE en slægtsbog. Men en enestående mulighed for kontakt, formidling og deling af oplysninger mellem alle der har bindeled til familien Bonnesen Wolff.
  Hvordan kommer jeg ind på medlemssiderne?
  Hvordan bliver jeg medlem
  Hvordan er det med den hjemmeside?
  Hvad får jeg som medlem og hvad koster det?
  Er der nogle begrænsninger for at deltage?
  Hvordan får jeg mine indlæg/fotos/video med i portalen?
  Hvordan ville min side se ud?
  Hvem står for portalen?